zemljišta

Građevinsko zemljište turističke namjene u Fažani

Dva građevinska zemljišta u Rovinju