Dva građevinska zemljišta u Rovinju

Dva građevinska zemljišta u Rovinju , površine 700 m2 i 1154 m2.

Cijena: 200 €/m2